Titel / auteur(s)   
Uitgever(s)   
Jaar van uitgave   
Uiterlijke kenmerken   
Oorspronkelijke titel   
Bibliografie / index   
ISBN en prijs   
NBD-prijs   
Inhoudsbeschrijving   
Auteur(s)   

Beschrijving uitgever:

In vipassana- of inzichtmeditatie staat de beoefening van zuivere aandacht centraal. Vipassana betekent: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dit boek is de vrucht van meer dan twintig jaar begeleiding van inzichtmeditatie-retraites die de auteur met de lezer wil delen. Het brede scala van thema's en onderwerpen die hier aan bod komen, werden herhaaldelijk aangedragen door de mediterenden zelf, zowel door beginners als door meer ervaren beoefenaars. De auteur geeft gedetailleerde en op de praktijk gerichte instructies voor het beoefenen van vipassana- of inzichtmeditatie. De nadruk ligt daarbij vooral op het ontwikkelen en trainen van opmerkzaamheid en het gewaar-zijn van alles wat zich in lichaam en geest voordoet.

Dit boek bestaat uit ruim zestig korte hoofdstukken, die niet in een bepaalde volgorde gelezen dienen te worden. Ieder hoofdstuk staat op zich en behandelt op een heldere manier specifieke aspecten van boeddhistische inzichtmeditatie.

Telkens weer legt Goldstein de nadruk op het feit dat het er in boeddhistische meditatie niet om gaat ons 'goed te voelen'. In de beoefening van de Dharma gaat het immers niet zozeer om wat er gebeurt alswel om hoe we omgaan met wat er gebeurt. Het gaat minder om het veranderen van de patronen zelf dan om het veranderen van onze verhouding tot deze patronen. Begrip van de wet van karma - het besef dat heilzame en onheilzame handelingen respectievelijk heilzame en onheilzame gevolgen hebben - helpt ons om in vrijheid te leven door verstandige keuzes te maken, waardoor we niet langer totaal gebonden zijn aan of het willoos slachtoffer...

Recensie(s):

NBD|Biblion:
In de boeddhistische vipassana- of inzichtmeditatie staat de beoefening van zuivere aandacht centraal. Het is een verkenningstocht door lichaam en geest om de ware aard van iedere ervaring duidelijk en helder te leren zien. We gaan beseffen dat het niet zozeer van belang is wat er gebeurt, als wel hoe wij omgaan met wat er gebeurt. Inzicht in de ware aard van alle verschijnselen en begrip van karma (de wet van oorzaak en gevolg) zullen ertoe leiden dat we in vrijheid kunnen leven, niet langer willoos slachtoffer van onze conditioneringen. Dit boek is de vrucht van de rijke ervaringen van de auteur na het meer dan twintig jaar begeleiden van inzichtmeditatie-retraites. Vele thema's en onderwerpen werden aangedragen door de mediterenden zelf. Het boek is zeer toegankelijk geschreven met gedetailleerde en op de praktijk gerichte meditatie-instructies. De auteur is medeoprichter van de 'Insight Meditation Society' in Barre, Massachussets, het eerste vipassana-meditatiecentrum in de Verenigde Staten. Hij behoort daar tot de vaste staf van meditatieleraren.(Biblion recensie, Redactie)