Titel / auteur(s)   
Uitgever(s)   
Jaar van uitgave   
Uiterlijke kenmerken   
Oorspronkelijke titel   
ISBN en prijs   
NBD-prijs   
Inhoudsbeschrijving   
Auteur(s)   

Beschrijving uitgever:

Na de succesvolle uitgave Boeddhisme in alle eenvoud presenteren wij nu een vergelijkbaar boek over boeddhistische meditatietechnieken: Meditatie in alle eenvoud. De eerste druk van de Engelstalige editie verscheen veertien jaar geleden, maar de hier aangeboden vertaling is gebaseerd op de recent herziene editie. Met opmerkelijke helderheid en humor neemt Bhante Gunaratana de lezer bij de hand om hem stap voor stap in te wijden in de mythen, waarheden en heilzame effecten van meditatie en de beoefening van aandachtig-zijn. Hij maakt ons duidelijk dat we van nature al alles in huis hebben om aandachtiger, productiever en vrediger te leven. In simpele bewoordingen onthult de schrijver welke hulpmiddelen ons bij het mediteren van dienst kunnen zijn, wat de uitwerking van mediteren is en hoe we ons dagelijks leven ermee kunnen verrijken.

Bhante Henepola Gunaratana werd op twaalfjarige leeftijd in Sri Lanka tot boeddhistisch monnik gewijd en studeerde tevens filosofie.

Recensie(s):

NBD|Biblion:
Deze uitgave is een stap-voor-stap inleiding in de in het westen steeds populairder wordende inzichtmeditatie (vipassana), geschreven door een boeddhistische monnik van Sri-Lankese afkomst. Dat hij er als beoefenaar van het theravada-boeddhisme mee is opgegroeid (hij werd als twaalfjarige tot aspirant-monnik gewijd) is te merken aan de eenvoud en deskundigheid waarmee hij de stof voor het voetlicht brengt. Hiermee vervult hij zijn intentie, die wordt verwoord in de originele Engelse titel ('Mindfulness in plain English') en dat maakt het boek geschikt voor een breed lezerspubliek. De uitgave doet dan ook niet onder voor andere soortgelijke uitgaven zoals 'Het leven als kunst met vipassana meditatie zoals onderwezen door S.N. Goenka'* met zijn nadruk op praktische toepasbaarheid, met daaraan gekoppeld een hoge didactische waarde in opbouw en uitleg. Aan de orde komen onder andere: wat is meditatie wel en niet, attitude, omgaan met lichaam, geest, problemen en stoorzenders, inleidende oefeningen, meditatie in het dagelijks leven en het (basale) aandachtig-zijn versus concentratie.

(Biblion recensie, Redactie)