Titel / auteur(s)   
Uitgever(s)   
Jaar van uitgave   
Uiterlijke kenmerken   
Oorspronkelijke titel   
ISBN en prijs   
Inhoudsbeschrijving   
Niveau   
Auteur(s)   
^Legend.Pica.Tag3260AN   

Beschrijving uitgever:

Dit boek heeft de status verkregen van een moderne boeddhistische klassieker. Vertaald in meer dan zeven talen, is het een belangrijke brug geworden in de spirituele ontmoeting tussen Oost en West. Met de gecombineerde kracht van een diep persoonlijk inzicht en heldere uiteenzetting formuleert de auteur de grondbeginselen van het proces van mentale training volgens de boeddhistische methode van directe waarneming.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste verklaart in eenvoudige woorden de basispraktijk van de boeddhistische satipatthana-meditatie, die leidt tot een volkomen mentaal en spiritueel gewaarzijn. Het wordt gevolgd door een volledige vertaling, met waardevolle verklarende aantekeningen, van de 'Grote uiteenzetting over de basistoepassingen van directe waarneming' (Maha-Satipatthana-Sutta), met daarin Boeddha's eigen instructies voor de praktijk. Het derde deel voorziet in de behoefte aan een gevarieerde bloemlezing van aanvullende Pali- en Sanskrit-teksten over juiste aandacht, allemaal verantwoord en goed leesbaar vertaald door de auteur.

Dit boek is geschreven vanuit de diepe overtuiging dat een systematisch ontwikkelen van juiste aandacht nog steeds de meest eenvoudige en directe, de grondigste en meest effectieve methode verschaft voor het trainen en ontwikkelen van het bewustzijn, zowel voor de dagelijkse opgaven en problemen als voor het hoogste doel: de onwankelbare bevrijding van begeerte, haat en illusie.

Recensie(s):

NBD|Biblion:
In dit boek wordt een gedetailleerde uitleg gegeven over de boeddhistische meditatietechniek "de methode van achtzaamheid" of satipatthana (Sanskriet). De methode is te omschrijven als het zich volledig bewust zijn van elk afzonderlijk moment dat zich in lichaam, spraak en geest voordoet. Zodoende kunnen schadelijke activiteiten worden opgegeven en positieve activiteiten worden ontwikkeld. Op korte termijn leidt de methode tot geestelijke kalmte en een verhoogde concentratie. Het uiteindelijke doel is volledige bevrijding van begeerte, haat en onwetenheid. De Birmaanse methode van achtzaamheid wordt gebruikt om de methode praktisch en direct toepasbaar toe te lichten. Na de bespreking van de methode volgt de basistekst. Het laatste deel van het boek bevat Hinayana- en Mahayanasoetra's die betrekking hebben op deze methode. Het wordt duidelijk dat de schrijver, die 58 jaar als monnik in Sri Lanka heeft geleefd, een helder inzicht heeft in de boeddhistische leer en dat zijn instructies mede gebaseerd zijn op eigen ervaringen. Het geheel ademt de inspirerende sfeer van zuiverheid, eenvoud, diep respect en enthousiasme. Er zitten wel veel zetfouten in de tekst. Bevat noten en woordenlijst.

(Biblion recensie, A.H. de Haan.)